De Praktische GGZ

Over ons

Onze missie

De missie van De Praktische GGZ is het bieden van hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen en volwassenen. Wij doen dit integer en transparant, met zorg voor cliënt, medewerker en maatschappij. Bij De Praktische GGZ komen menselijkheid, kwaliteit en ontwikkeling samen.

Uitgangspunt is dat de wetenschap van de psychologie enkel tot zijn recht komt binnen het ambacht van de therapie. Dit betekent dat we gebruik maken van “state of the art”, “evidence based” richtlijnen, zoals deze beschreven worden in de GGZ standaarden en door het kenniscentrum Kind en Jeugd Psychiatrie. Echter, deze komen enkel tot hun recht wanneer zij verweven zijn binnen het ambacht van de therapeutische expertise en het professioneel handelen. Daarnaast wensen we inspirerend en innovatief te zijn, door actief de nieuwste ontwikkelingen mee te nemen in ons aanbod.

 

Onze geschiedenis

De Praktische GGZ is voortgekomen uit de Praktische Jeugdzorg Zoetermeer, opgericht in 2012 door Sander Markerink. Na zijn overlijden in 2014 nam zijn vrouw Inge het roer over, sinds 2017 bijgestaan door Paul Obdam. De Praktische GGZ biedt naast zorg voor kind en jeugd, nu ook zorg voor volwassenen. Menselijkheid en kwaliteit zijn kernwaarden gebleven, ontwikkeling is erbij gekomen omdat zij essentieel is in deze snel veranderende tijd. Hoewel de organisatie groeit, blijft de kleinschaligheid behouden door  de teams op de locaties niet te groot te laten worden. Zo blijft de zorg zoals zij bedoeld is: direct, doeltreffend en dichtbij.

 

Onze organisatie

Wij werken multidisciplinair. Onze teams bestaan uit GZ- en basispsychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen, psychiaters en vaktherapeuten. Ieder brengt zijn eigen specifieke kennis met zich mee. Dit maakt dat wij voor veel hulpvragen een aanbod hebben. Ons therapie-aanbod is bewezen effectief en voldoet aan de laatste wetenschappelijke inzichten.

Wij hechten belang aan kleinschaligheid, zodat u zich welkom voelt binnen een vertrouwde setting.  We kunnen u ontvangen op een van onze locaties, maar online of (deel-) behandeling via e-health behoort ook tot de mogelijkheden.

Wij vinden het belangrijk om ons te blijven vernieuwen en mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychische zorg.