Voor wie

Heeft u of uw kind last van problemen die het dagelijks leven bemoeilijken? Bijvoorbeeld een aandachtsprobleem, angst, tic of dwangneurose? Merkt u dat deze problemen in de weg staan van school, werk, relaties of vriendschappen? Komt u er niet meer zelf uit? De Praktische GGZ biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen op dergelijke .

Onze instelling

Wij werken met psychiaters, psychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten. Ieder brengt zijn eigen specifieke kennis met zich mee. Dit maakt dat wij op veel hulpvragen een antwoord kunnen bieden. Ons therapie-aanbod is bewezen effectief en voldoet aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Omdat wij zo’n breed aanbod aan therapieën en deskundigheid hebben, kunnen wij snel de juiste zorg bieden.

Wij ontvangen u altijd op een van onze vaste locaties. We heten u vast van harte welkom.

Aanmelding bij De Praktische GGZ is vrijwillig. Voor onze behandelingen heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts of gemeente nodig.

Voor wie niet 

Door de laagdrempeligheid die wij voorstaan kunnen we helaas niet iedereen helpen. Indien u met een ernstige verslavingsproblematiek, suïcidaliteit, ernstige agressieproblematiek, psychotische stoornis en/of een door onderzoek vastgestelde verstandelijke (leer)beperking (IQ < 80) te maken heeft bestaat de kans dat wij niet voldoende toegerust zijn voor uw hulpvraag. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.