De Praktische GGZDisclaimer

Aangeboden informatie

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. De Praktische GGZ is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Gebruik informatie

De Praktische GGZ kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van De Praktische GGZ.

E-mail

E-mailberichten en bijgevoegde bestanden, afkomstig van De Praktische GGZ, kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

De Praktische GGZ is niet aansprakelijkheid wanneer informatie in de e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht.De

Praktische GGZ garandeert niet dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan De Praktische GGZ worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De Praktische GGZ heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij info@depraktischeggz.nl .