De Praktische GGZ

Tarieven

Tarieven en vergoeding 18–

De zorg bij De Praktische GGZ voor kinderen en jeugdigen woonachtig in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland en Utrecht West wordt door de gemeenten gefinancierd. Uw aanvraag voor een verwijzing kan via uw huisarts of uw gemeente worden gedaan. De Praktische GGZ brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar het kind woonachtig/ingeschreven is. Wanneer uw kind in zorg is op het moment dat het de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal het dat eerste jaar nog zijn meeverzekerd op de polis van een de ouders/gezaghebbenden.

Tarieven en vergoeding 18+

De zorg bij De Praktische GGZ voor volwassenen valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat u de zorg grotendeels of geheel wordt vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van een aantal zaken, namelijk:
– bij welke zorgverzekeraar u bent aangesloten
– de polis die u heeft afgesloten
– of De Praktische GGZ een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar
– of er een budgetplafond is bereikt bij de betreffende zorgverzekeraar waar u bent verzekerd
Raadpleeg uw polis om erachter te komen wat voor u van toepassing is. U kunt altijd contact met ons opnemen bij vragen.
Omdat de zorg valt onder het basispakket van de zorgverzekering, wordt het verplichte eigen risico (indien deze nog open staat voor het betreffende jaar van zorg) in rekening gebracht.

We hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst met uitzondering van:
– CZ (met de merken CZ, OHRA en Nationale Nederlanden)
– Menzis (met de merken Menzis, Anderzorg, Hema en PMA)

Voor 2022 hebben wij reeds contracten kunnen sluiten met:
– ASR (met de merken ASR en Ditzo)
– ONVZ (met de merken ONVZ, PNO Zorg, VvAA en Jaaah)
– Zorg & Zekerheid ( met de merken Zorg & Zekerheid en AZVZ)
– DSW (let op indien U bent verzekerd bij DSW of 1 van de merken van DSW kan uw wachttijd tot intake oplopen vanwege
specifieke afspraken met uw verzekeraar)
– VGZ (let op indien U bent verzekerd bij VGZ of 1 van de merken van VGZ kan uw wachttijd tot intake oplopen vanwege
specifieke afspraken met uw verzekeraar)
– Zilveren Kruis Achmea (let op indien U bent verzekerd bij ZKA of 1 van de merken van ZKA kan uw wachttijd tot intake
oplopen vanwege specifieke afspraken met uw verzekeraar)

Indien u niet bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten, wordt een deel van de kosten alsnog vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis. Bij een restitutiepolis geldt volledige vergoeding en bij een natura-polis wordt een percentage van het totaalbedrag vergoed. Raadpleeg voor het exacte percentage uw zorgverzekeraar.

Wij adviseren dit goed na te vragen bij uw verzekeraar daar een zogeheten eigen bijdrage kan oplopen tot circa 160 euro per consult

Let op: Bij deze willen wij u er op attenderen dat per 1-1-2022 het nieuwe landelijke bekostigingssysteem in de GGZ ‘het zorgprestatiemodel’ in werking treedt. Dit kan betekenen dat indien uw eigen risico nog niet volledig is opgemaakt in 2021, u deze moet voldoen aan uw zorgverzekeraar en in 2022 opnieuw. Zie voor meer informatie www.zorgprestatiemodel.nl.