De Praktische GGZ

Tarieven

Tarieven en vergoeding 18–

De zorg bij De Praktische GGZ voor kinderen en jeugdigen woonachtig in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland, Utrecht West en Rivierenland wordt door de gemeenten gefinancierd. Uw aanvraag voor een verwijzing kan via uw huisarts of uw gemeente worden gedaan. De Praktische GGZ brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar het kind woonachtig/ingeschreven is. Wanneer uw kind in zorg is op het moment dat het de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal het dat eerste jaar nog zijn meeverzekerd op de polis van een de ouders/gezaghebbenden.

Tarieven en vergoeding 18+

De zorg bij De Praktische GGZ voor volwassenen valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat u de zorg grotendeels of geheel wordt vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van een aantal zaken, namelijk:
– bij welke zorgverzekeraar u bent aangesloten
– de polis die u heeft afgesloten
– of De Praktische GGZ een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar
– of er een budgetplafond is bereikt bij de betreffende zorgverzekeraar waar u bent verzekerd
Raadpleeg uw polis om erachter te komen wat voor u van toepassing is. U kunt altijd contact met ons opnemen bij vragen.
Omdat de zorg valt onder het basispakket van de zorgverzekering, wordt het verplichte eigen risico (indien deze nog open staat voor het betreffende jaar van zorg) in rekening gebracht.

We hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst met uitzondering van:
– CZ (met de merken CZ, OHRA en Nationale Nederlanden)
– Menzis (met de merken Menzis, Anderzorg, Hema en PMA)
– Eucare
– ENO

Voor 2022 hebben wij contracten kunnen sluiten met:

– DSW
– ASR (met de merken ASR en Ditzo)
– ONVZ (met de merken ONVZ, PNO Zorg, VvAA en Jaaah)
– Zorg & Zekerheid ( met de merken Zorg & Zekerheid en AZVZ)
– VGZ (let op indien U bent verzekerd bij VGZ of 1 van de merken van VGZ kan uw wachttijd tot intake oplopen vanwege
specifieke afspraken met uw verzekeraar)
– Zilveren Kruis Achmea (let op indien U bent verzekerd bij ZKA of 1 van de merken van ZKA kan uw wachttijd tot intake
oplopen vanwege specifieke afspraken met uw verzekeraar)

Indien u niet bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten, wordt een deel van de kosten alsnog vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis. Bij een restitutiepolis geldt volledige vergoeding en bij een natura-polis wordt een percentage van het totaalbedrag vergoed. Raadpleeg voor het exacte percentage uw zorgverzekeraar.

Wij adviseren dit goed na te vragen bij uw verzekeraar daar een zogeheten eigen bijdrage kan oplopen tot circa 160 euro per consult

 

No Show annulering en betalingsbeleid De Praktische GGZ

Om misverstanden te voorkomen gedurende uw zorgtraject bij De Praktische GGZ hebben wij de annulering en no showbetalingsvoorwaarden voor u op een rij gezet. Leest u dit alstublieft aandachtig door. Met het tekenen van de behandelovereenkomst, bent u akkoord met deze voorwaarden.

  • Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Dit kan telefonisch of per email aan het secretariaat van de desbetreffende locatie ofwel direct per mail aan uw behandelaar bij wie u de afspraak heeft staan.
  • Op maandagen geldt dat wordt gekeken naar het tijdstip van de verstuurde email, ofwel is het mogelijk de vrijdag voorafgaand telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.
  • Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd, dat wil zeggen -niet minimaal 24 uur van tevoren-, spreken we van een ‘no show’.  De kosten voor een no show worden in rekening gebracht, ook bij overmacht als ziekte, weersomstandigheden, file en dergelijke.
  • Een eerste no show zal vanuit coulance niet in rekening worden gebracht.
  • Iedere volgende no show echter wel.
  • Bij 3 no shows volgt in principe de beëindiging van het zorgtraject, daar de commitment aan de behandeling en het verschijnen op afspraken een voorwaarde is voor het aangaan van een zorgtraject.

No show betalingsbeleid

Voor een no show (met uitzondering van de eerste) ontvangt u van De Praktische GGZ een factuur met een betaaltermijn van maximaal 1 maand na de factuurdatum. De kosten van een no show consult bedragen € 45,00 euro. Is de factuur niet binnen de betaaltermijn voldaan, zijn wij gerechtigd een betalingsherinnering te sturen. Is de factuur alsnog niet voldaan binnen 14 dagen na verzenden van deze betalingsherinnering, zijn wij gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van een incassomaatregel komen voor uw rekening. Wij willen u er dan ook op wijzen dat de kosten van een incassomaatregel de kosten van een openstaande factuur al snel zullen overstijgen.

Voor het treffen van maatregelen ter betaling geldt, dat dit ter goeder trouw in redelijkheid zal geschieden.