De Praktische GGZTarieven

Tarieven en vergoeding 18–

De zorg bij De Praktische GGZ voor kinderen en jeugdigen woonachtig in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland, Utrecht West en Rivierenland wordt door de gemeenten gefinancierd. Uw aanvraag voor een verwijzing kan via uw huisarts of uw gemeente worden gedaan. De Praktische GGZ brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar het kind woonachtig/ingeschreven is. Wanneer uw kind in zorg is op het moment dat het de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal het dat eerste jaar nog zijn meeverzekerd op de polis van een de ouders/gezaghebbenden.

Tarieven en vergoeding 18+

Zorgverzekeringen 2024 De Praktische GGZ Volwassenzorg

CONTRACTEN
Voor 2024 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract.

EIGEN BIJDRAGE
Cliënten betalen in 2024 geen eigen bijdrage voor zorg.

EIGEN RISICO
Geestelijke Gezondheidszorg valt onder het basispakket; dit betekent ook dat onze zorgkosten WEL worden verrekend met het eigen risico.

AFSPRAKEN MET VERZEKERAARS

We hebben te maken met specifieke afspraken over het aantal cliënten wat wij in zorg kunnen nemen over een bepaalde periode. In de praktijk betekent het dat cliënten die verzekerd zijn bij een verzekering waarvoor een specifieke afspraak geldt, soms langer moeten wachten voor zij in behandeling kunnen, dan mensen die een zorgverzekering hebben waar deze afspraak niet geldt.

Voor vragen hierover kunt u bellen met de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Zij kunnen met u bekijken of er alternatieven zijn voor wat betreft zorgaanbod, passend bij uw behoeften en wensen, in het kader van wachtlijstbemiddeling. Uiteraard staat ook ons secretariaat u graag te woord bij overige vragen.

Zorgverzekeraars waarbij afspraken zijn gemaakt: ( en waar dus sprake kan zijn van een langere wachttijd voor behandeling)

 • Zilveren Kruis Achmea
 • VGZ
 • CZ
 • Menzis
 • ASR

Overige Zorgverzekeraars:

 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ
 • DSW
 • EUCare

No Show annulering en betalingsbeleid De Praktische GGZ

Om misverstanden te voorkomen gedurende uw zorgtraject bij De Praktische GGZ hebben wij de annulering en no showbetalingsvoorwaarden voor u op een rij gezet. Leest u dit alstublieft aandachtig door. Met het tekenen van de behandelovereenkomst, bent u akkoord met deze voorwaarden.

 • Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Dit kan telefonisch of per email aan het secretariaat van de desbetreffende locatie ofwel direct per mail aan uw behandelaar bij wie u de afspraak heeft staan.
 • Op maandagen geldt dat wordt gekeken naar het tijdstip van de verstuurde email, ofwel is het mogelijk de vrijdag voorafgaand telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.
 • Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd, dat wil zeggen -niet minimaal 24 uur van tevoren-, spreken we van een ‘no show’.  De kosten voor een no show worden in rekening gebracht, ook bij overmacht als ziekte, weersomstandigheden, file en dergelijke.
 • Een eerste no show zal vanuit coulance niet in rekening worden gebracht.
 • Iedere volgende no show echter wel.
 • Bij 3 no shows volgt in principe de beëindiging van het zorgtraject, daar de commitment aan de behandeling en het verschijnen op afspraken een voorwaarde is voor het aangaan van een zorgtraject.

No show betalingsbeleid

Voor een no show (met uitzondering van de eerste) ontvangt u van De Praktische GGZ een factuur met een betaaltermijn van maximaal 1 maand na de factuurdatum. De kosten van een no show consult bedragen € 45,00 euro. Is de factuur niet binnen de betaaltermijn voldaan, zijn wij gerechtigd een betalingsherinnering te sturen. Is de factuur alsnog niet voldaan binnen 14 dagen na verzenden van deze betalingsherinnering, zijn wij gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van een incassomaatregel komen voor uw rekening. Wij willen u er dan ook op wijzen dat de kosten van een incassomaatregel de kosten van een openstaande factuur al snel zullen overstijgen.

Voor het treffen van maatregelen ter betaling geldt, dat dit ter goeder trouw in redelijkheid zal geschieden.