De Praktische GGZ

Klachten

Procedure Klachtenregeling De Praktische GGZ

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 n.v.t.

 

Artikel 2 Klacht bespreken met de betrokken zorgverlener

2.1 De Praktische GGZ geeft er de voorkeur aan dat mocht u een klacht hebben tegen één of meer personeelsleden van De Praktische GGZ u dit in eerste instantie bespreekt met de persoon of personen in kwestie.
2.2 Wanneer u er niet uitkomt met de zorgverlener kunt u contact opnemen met de locatiemanager;

Via de website www.depraktischeggz.nl is een klachtenformulier, onder de gewenste locatie, beschikbaar gesteld.

2.3 Wanneer u er ook niet uitkomt met de locatiemanager kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris.

 

Artikel 3 Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

3.1 De Praktische GGZ heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft als taak om te bemiddelen tussen u en De Praktische GGZ.
3.2 In contact komen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris:

Ga naar de website van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Stap 1: Ga naar www.ECKG.nl

Stap 2: rechts boven doorklikken op  “klacht indienen” .

Stap 3: doorklikken op “klik hier voor het online klachtenformulier” .

Stap 4: het online klachtenformulier invullen en onder het kopje “beschrijf uw klacht in het kort” vermelden dat het verzoek is om in contact te komen met de klachtenfunctionaris en de reden waarom.

Stap 5: doorklikken op “versturen” .

Stap 6: na ontvangst van het onlineklachtenformulier zal vanuit Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht contact worden opgenomen met u.

3.3 De klachtenfunctionaris benadert u naar aanleiding van uw klacht. Samen met de klachtenfunctionaris bepaalt u de vervolgstappen.
3.4 Komt u er niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing dan kunt u, bij voorkeur in overleg, met de klachtenfunctionaris maar eventueel ook rechtstreeks, uw klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke externe klachtencommissie

 

Artikel 4 Klacht indienen bij de externe klachtencommissie

4.1 In contact komen met de externe klachtencommissie:

Ga naar de website van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Stap 1: Ga naar www.ECKG.nl

Stap 2: rechts boven doorklikken op  “klacht indienen” .

Stap 3: doorklikken op “klik hier voor het online klachtenformulier” .

Stap 4: het online klachtenformulier invullen en onder het kopje “beschrijf uw klacht in het kort” vermelden dat het verzoek is om in contact te komen met de klachtencommissie en de reden waarom.

Stap 5: doorklikken op “versturen” .

          Stap 6: na ontvangst van het onlineklachtenformulier zal vanuit

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht contact

worden opgenomen met u.

4.2 Deze commissie doet onderzoek. Zij komt binnen 6 weken na ontvangst van uw mail met een oordeel.
4.3 De uitspraak is niet bindend.

 

Artikel 5 Klacht indienen bij de Geschillencommissie

5.1 Indien uw klacht na behandeling door de klachtencommissie niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie Zorg. De Praktische GGZ is hiervoor aangesloten bij de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

De Geschillencommissie Zorg, zorgt voor een onpartijdige oplossing van klachten en geschillen, met een voor beide partijen bindende uitspraak, wanneer zorgverlener en cliënt er samen niet uitkomen. Meer informatie over de landelijke Geschillencommissie en de procedure vindt u op de website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/

 

 

Artikel 6 Vaststellen en wijziging klachtenregeling

6.1 Dit protocol is vastgesteld op 01-01-2018 door I.Markerink, algemeen directeur
6.2 In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist de klachtenfunctionaris ECKG