De Praktische GGZNieuws

15 april 2024

 

YOEP-groep breidt zich verder uit met PHHaastrecht

PHHaastrecht (www.phhaastrecht.nl) is voornemens zich ook aan te sluiten bij de netwerkorganisatie van de YOEP-groep. De Praktische GGZ is sinds begin 2023 onderdeel van de YOEP-groep.

PHHaastrecht werkt als GGZ-instelling met 50 collega’s; (GZ-) psychologen, vaktherapeuten, orthopedagogen, ervaringsdeskundigen en secretarieel medewerkers. Er wordt vanuit 9 locaties in de regio Utrecht-West en Midden-Holland gewerkt, waarbij GGZ wordt geboden aan volwassenen en jeugdigen met, voor het grootste deel, relatief lichte zorgvragen. Daarnaast heeft PHHaastrecht zorgaanbod voor patiënten met stabiele chronische problematiek.

Doordat PHHaastrcht en de YOEP-groep op inhoudelijk vlak de krachten bundelen ontstaat er voor u als cliënt een organisatie met een breed aanbod van begeleiding, advies en ondersteuning binnen de GGZ (Basis en Specialistisch) voor zowel volwassenen als voor jeugd,  en Jeugd & Opvoedhulp (J&O).

Door deze samenwerking kan er nog meer bijgedragen worden aan effectieve en betaalbare (jeugd)zorg. De kernwaarden, culturen en manier van werken van de YOEP-groep (incl. de Praktische GGZ) en PHHaastrecht sluiten goed op elkaar aan. Innovatie en constante verbeterprocessen zijn de drijfveren voor zowel de medewerkers van PHHaastrecht als voor de medewerkers van de YOEP-groep, evenals het streven naar een hoge cliënttevredenheid. Deze overname is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa.

Wat betekent dit voor jou als cliënt en voor u als ouder/verzorger?
Voor u als cliënt van de Praktische GGZ of PHHaastrecht verandert er niets. De zorg die wij nu verlenen wordt op dezelfde wijze voortgezet met dezelfde bekende professionele medewerkers. De continuïteit en kwaliteit zal onveranderd worden gewaarborgd.

Wat betekent dit voor u als verwijzer?
De krachtenbundeling van PHHaastrecht en YOEP zal meer integrale hulp opleveren. Voor verwijzers zal er geen wijziging optreden; verwijzingen kunnen op dezelfde manier blijven binnenkomen op de AGB-codes van PHHaastrecht en de Praktische GGZ.

Voor meer informatie over onze organisaties kijkt u op www.yoep.nl, www.depraktischeggz.nl  en www.phhaastrecht.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via communicatie@yoep.nl of info@phhaastrecht.nl

 

31 januari 2024

 

YOEP in een nieuw jasje

Wij maken als De Praktische GGZ onderdeel uit van de YOEP-groep. Samen staan we sterker en kunnen we gezinnen nog beter helpen door het bieden van een breed aanbod van integrale jeugdhulp en GGZ. Daarbij introduceren we trots ons nieuwe logo van de YOEP-groep én de nieuwe website, waarmee we onze cliënten beter kunnen informeren.

Nieuw logo 

In het nieuwe logo van YOEP staat de mens centraal. De kleuren staan voor vertrouwen, groei & ontwikkeling. De cirkel vertegenwoordigt de omgeving van onze cliënt, waarin wij als YOEP een ondersteunende rol spelen. In het logo zie je ook een locatie pin. Deze staat voor de inzet om zorg zo dichtbij mogelijk aan te bieden. We doen dat met elkaar en daar waar nodig is – “Zorg dichtbij”.

Neem een kijkje op YOEP.nl

De site is gemaakt voor de verschillende doelgroepen van de YOEP-groep waarin alle hulpvragen, het aanbod en alle locaties van YOEP, Groei & Glunder en De Praktische GGZ terugkomen. Het is vooral ook een website die steeds weer kan meegroeien met onze organisatie. We blijven dan ook doorlopend de website optimaliseren en nieuwe interessante content toevoegen.

 

5 juli 2023

Groei & Glunder voegt zich bij YOEP

Nadat de Praktische GGZ sinds begin 2023 een onlosmakelijk onderdeel is geworden van de YOEP netwerkorganisatie voegt Groei & Glunder zich bij onze organisatie(s). Door onze krachten te bundelen staan we als organisatie(s) sterker en kunnen we gezinnen nog beter helpen door het bieden van een breed aanbod van integrale jeugdhulp.

YOEP, de Praktische GGZ en Groei & Glunder hebben dezelfde missie om de (jeugd)zorg in Nederland te verbeteren, zorgeloze zorg te bieden aan gezinnen en cliënten én om onze eigen collega’s te laten groeien en te ontwikkelen. De NZA heeft goedkeuring gegeven en YOEP is de nieuwe eigenaar geworden van Groei & Glunder.

Kijk voor meer informatie op www.yoep.nl of www.groeienglunder.nl.

 

 

2 maart 2023

De Praktische GGZ en YOEP gaan samen verder

Graag willen wij u informeren over ons besluit om samen te gaan met YOEP Onderwijs en Zorg.

Bij beide bestuurders van De Praktische GGZ heeft voorop gestaan dat zij een nieuwe organisatie wilden vinden die de kernwaarden van De Praktische GGZ onderschrijft, deze respecteert en kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de onderneming.
Deze hebben zij gevonden in YOEP Onderwijs en Zorg.
De bestuurders dragen met een gerust hart en vertrouwen De Praktische GGZ over aan de bestuurder van YOEP.

YOEP concentreert zich voornamelijk op ambulante diagnostiek en behandeling in de GGZ voor jeugdigen en volwassenen. Daarnaast bieden zij begeleiding en jeugdhulp aan kinderen en jongvolwassenen die vastlopen wegens diverse ontwikkelingsproblematiek.
YOEP is werkzaam in de regio’s Zuid-Holland, Midden-Holland, Haaglanden, Holland Rijnland, regio Amsterdam en Gooi en Vechtstreek.

Doordat de organisaties aan elkaar verbonden zijn en nauw kunnen samenwerken ontstaat er voor cliënten een organisatie met een breed aanbod van integrale (jeugd)hulp en GGZ, welke van grote toegevoegde waarde is voor de (jeugd)zorg. Door te gaan samenwerken kan er nog meer bijgedragen worden aan effectieve en betaalbare (jeugd)zorg. Innovatie en constante verbeterprocessen zijn de drijfveren voor zowel de medewerkers van De Praktische GGZ als wel voor de medewerkers van YOEP, evenals een hoge cliënttevredenheid.

Door de samenwerking tussen De Praktische GGZ en YOEP zal er meer integrale zorg geleverd kunnen worden. De zorg die wij nu verlenen wordt op dezelfde wijze voortgezet met dezelfde bekende professionele medewerkers. De continuïteit en kwaliteit zal onveranderd worden gewaarborgd.

Voor meer informatie over de organisaties kijkt u op www.depraktischeggz.nl en www.yoep.nl.  Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via communicatie@depraktischeggz.nl.