De Praktische GGZ

Locatie Zoetermeer

Welkom bij De Praktische GGZ locatie Zoetermeer.

Ons team bestaat uit psychologen met verschillende expertises. Wij helpen u met gerichte behandelingen van uw psychische klachten af te komen. Afhankelijk van uw klachten kijken wij welke behandelmethode het beste bij u aansluit. Deze afspraken worden door u en uw regiebehandelaar vervolgens opgenomen in uw behandelplan. Naast de therapie gesprekken kan er aanvullend ook gebruik gemaakt worden van e-health modules.

Veel behandelingen die individueel gegeven worden, kunnen ook in een groep plaatsvinden. Een beperkt aantal deelnemers vormt samen een therapiegroep die wekelijks bij elkaar komt in zittingen van anderhalf uur tot twee uur. De groep wordt meestal door twee behandelaren gegeven.

Naast de bovengenoemde vormen van therapie bieden wij aanvullend ook vaktherapie. Het is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening, waarbij methodisch gebruikgemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. Wij bieden zowel psychomotorische therapie als beeldende therapie.

Huidige aanbod:

Lichtherapie

Lichttherapie wordt aanbevolen voor mensen die een depressie met seizoensgebonden patroon (winterdepressie) hebben of bij wie slaapproblematiek wordt vermoed als oorzakelijke factor. Met lichttherapie wordt de biologische klok gereset wat positief effect heeft op slapen, stemming, energie en ritme.

De behandeling bestaat uit een kuur van 5 werkdagen. Therapie vindt plaats in de ochtend en dient 5 werkdagen aaneensluitend achter elkaar gegeven te worden. Na één kuur wordt geëvalueerd of er een tweede kuur achteraan gegeven dient te worden.

Als de cliënt aanvullend verzekerd is, is deze behandeling gratis (met uitzondering van het eigen risico en afhankelijk van de zorgverzekeraar). Wanneer een cliënt enkel een basisverzekering heeft en het BGGZ behandeling betreft bedragen de kosten voor een kuur 350 euro.

Schematherapiegroep

Op de locatie bieden wij schematherapie in groepsvorm onder de leiding van twee psychologen. Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen. De behandeling bestaat uit 17 a 18 groepssessies met 1 of 2 follow-up sessies.

Aandachtgerichte groepstraining voor volwassenen

In deze training worden niet helpende patronen doorbroken door middel van aandachtoefeningen. Je raakt vertrouwd met je binnenwereld door een open, niet-oordelende en accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten, gevoelens en lichaamsgewaarwordingen. Wanneer je je aandacht kunt richten ontstaat er ruimte in de geest. Het maakt dat je andere oplossingen voor dezelfde problemen kunt vinden, je minder impulsief reageert en minder vanuit de automatische piloot. De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten.