De Praktische GGZ

Locatie Zoetermeer

Zelfbeeldtraining

Voor kinderen en jongeren (12-15 jaar)

Heb jij ook dat je dingen niet leuk vindt aan jezelf? Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf. Maar als je altijd zo negatief over jezelf denkt, dan heb je een negatief zelfbeeld. Dit betekent dat je bijna de hele tijd ontevreden bent over jezelf. Daardoor zit je niet lekker in je vel en heb je te weinig zelfvertrouwen.

Wanneer je last hebt van een negatief zelfbeeld, vind je het moeilijk om stil te staan bij je positieve kanten en soms zie je deze zelfs niet meer. In deze training leer je om deze kanten weer te zien bij jezelf en de eerste stap te maken in het versterken van je zelfvertrouwen. Door middel van individuele en groepsoefeningen richt je je aandacht op positieve gevoelens en gedachten, waardoor je steeds meer oog krijgt voor de dingen die je goed kan en de dingen die goed gaan.

Deze therapie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie volgens de COMET-methode. Er wordt gestreefd naar een groepsomvang tussen de 6 en 8 jongeren.

 

De groep zal 8 keer plaatsvinden op de maandagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur. Bij voldoende aanmeldingen starten we 24 oktober.

 

Voorafgaand aan de groep is er een individueel kennismakingsgesprek (ongeveer 30 minuten) met de groepstherapeuten Marijana en Sophie. Ouders/ verzorgers zijn hierbij van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn, maar dit hoeft natuurlijk niet.

 

Lichtherapie

Lichttherapie wordt aanbevolen voor mensen die een depressie met seizoensgebonden patroon (winterdepressie) hebben of bij wie slaapproblematiek wordt vermoed als oorzakelijke factor. Met lichttherapie wordt de biologische klok gereset wat positief effect heeft op slapen, stemming, energie en ritme.

De behandeling bestaat uit een kuur van 5 werkdagen. Therapie vindt plaats in de ochtend en dient 5 werkdagen aaneensluitend achter elkaar gegeven te worden. Na één kuur wordt geëvalueerd of er een tweede kuur achteraan gegeven dient te worden.

Als u bij ons in zorg bent, is deze behandeling gratis (met uitzondering van het eigen risico en afhankelijk van de zorgverzekeraar). Wanneer u alleen voor licht therapie bij ons komt, bedragen de kosten voor een kuur 250 euro.

Schematherapiegroep

Op de locatie bieden wij schematherapie in groepsvorm onder de leiding van twee psychologen. Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen. De behandeling bestaat uit 17 a 18 groepssessies met 1 of 2 follow-up sessies.

Aandachtgerichte groepstraining voor volwassenen

In deze training worden niet helpende patronen doorbroken door middel van aandachtoefeningen. Je raakt vertrouwd met je binnenwereld door een open, niet-oordelende en accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten, gevoelens en lichaamsgewaarwordingen. Wanneer je je aandacht kunt richten ontstaat er ruimte in de geest. Het maakt dat je andere oplossingen voor dezelfde problemen kunt vinden, je minder impulsief reageert en minder vanuit de automatische piloot. De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten.