De Praktische GGZLocatie Tiel

Wij helpen u met gerichte behandelingen van uw psychische klachten af te komen. Afhankelijk van uw klachten en hulpvraag kijken wij welke behandelmethode het beste bij u aansluit. Hierbij kun u denken aan behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie (ST), traumabehandelingen zoals eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) en imaginaire exposure (IE), maar ook acceptance and commitment therapy (ACT). Deze afspraken worden door u en uw regiebehandelaar vervolgens opgenomen in uw behandelplan. Naast de therapie gesprekken kan er aanvullend ook gebruik gemaakt worden van e-health modules.

Veel behandelingen die individueel gegeven worden, kunnen ook in een groep plaatsvinden. Een beperkt aantal deelnemers vormt samen een therapiegroep die wekelijks bij elkaar komt in zittingen van anderhalf uur tot twee uur. De groep wordt meestal door twee behandelaren gegeven. We zijn het aantal groepen dat gegeven wordt binnen Tiel aan het uitbreiden. Op dit moment bieden we de VERS groep, die gericht is op emoties leren reguleren.