De Praktische GGZ

Locatie Tiel

Welkom bij De Praktische GGZ locatie Tiel. Onze locatie is van start gegaan per juli 2022.

Ons team bestaat uit (GZ-) psychologen en orthopedagogen met verschillende expertises, die behandeling bieden voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Daarnaast bieden wij aanvullend vaktherapie. Dit is een behandelvorm waarbij gebruikgemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. Wij bieden zowel psychomotorische- als beeldende therapie. Tevens kan er indien nodig medicamenteuze behandeling geboden worden door één van onze psychiaters.

Wij helpen u met gerichte behandelingen van uw psychische klachten af te komen. Afhankelijk van uw klachten en hulpvraag kijken wij welke behandelmethode het beste bij u aansluit. Deze afspraken worden door u en uw regiebehandelaar vervolgens opgenomen in uw behandelplan. Naast de therapie gesprekken kan er aanvullend ook gebruik gemaakt worden van e-health modules.

Veel behandelingen die individueel gegeven worden, kunnen ook in een groep plaatsvinden. Een beperkt aantal deelnemers vormt samen een therapiegroep die wekelijks bij elkaar komt in zittingen van anderhalf uur tot twee uur. De groep wordt meestal door twee behandelaren gegeven.