De Praktische GGZLocatie Leiden

Welkom bij De Praktische GGZ locatie Leiden. In het monumentale pand bevinden wij ons in de linker vleugel.

Ons team bestaat uit (GZ-) psychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten met verschillende expertises, die behandeling bieden voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Wij helpen u met gerichte behandelingen van uw psychische klachten af te komen. Een behandeling bestaat meestal uit cognitieve gedragstherapie, maar kan ook uit (elementen van) ACT, schematherapie, EMDR en andere evidence based interventies bestaan. Daarnaast bieden wij aanvullend vaktherapie, waaronder psychomotorische therapie en beeldende therapie. Tevens kan aanvullend aan onze behandeling door één van onze psychiaters medicamenteuze behandeling aangeboden worden.

Afhankelijk van uw klachten en hulpvraag kijken wij in samenspraak met u welke behandelmethode het beste bij u aansluit. Deze afspraken worden door u en uw behandelaar vervolgens opgenomen in uw behandelplan. Naast de therapiegesprekken kan er aanvullend ook gebruik gemaakt worden van e-health modules.

Sommige behandelingen worden in groepsverband gegeven. Te denken valt aan een ADHD-groep, of een zelfbeeldgroep. Op locatie Leiden wordt er momenteel ook proefgedraaid met een nieuw ontwikkelde KOPP-groep. Dit is een groep voor (jong-) volwassenen die in ongezonde patronen terecht zijn gekomen doordat zij in hun kindertijd te maken hadden met een ouder met psychische klachten en/of verslaving.

Vactures Leiden