De Praktische GGZ

Locatie Gouda

Nieuwe behandeling:           

Wij hebben ons behandelaanbod uitgebreid met lichttherapie. Lichttherapie wordt aangeboden bij De Praktische GGZ per september/oktober.

Lichttherapie wordt aanbevolen voor mensen die een depressie met seizoensgebonden patroon (winterdepressie) hebben of bij wie slaapproblematiek wordt vermoed als oorzakelijke factor. Met lichttherapie wordt de biologische klok gereset wat positief effect heeft op slapen, stemming, energie en ritme.

De behandeling bestaat uit een kuur van 5 werkdagen. Therapie vindt plaats in de ochtend en dient 5 werkdagen aaneensluitend achter elkaar gegeven te worden. Na één kuur wordt geëvalueerd of er een tweede kuur achteraan gegeven dient te worden.

Als de cliënt aanvullend verzekerd is, is deze behandeling gratis (met uitzondering van het eigen risico en afhankelijk van de zorgverzekeraar). Wanneer een cliënt enkel een basisverzekering heeft en het BGGZ behandeling betreft bedragen de kosten voor een kuur 350 euro.