De Praktische GGZLocatie Gouda

Leuk dat je even op onze website komt kijken, welkom! Team Gouda is een erg enthousiast en divers team met verschillende specialismen. Zo is in ons team een kinder-, en jeugdpsychiater alsook een psychiater voor volwassenen betrokken i.v.m. eventuele (aanvullende) medicamenteuze behandeling, zoals bijvoorbeeld vaak het geval is bij ADHD problematiek of bij problemen in de emotieregulatie. De aanleiding kan natuurlijk heel verschillend zijn en inzet van medicatie wordt altijd goed met de cliënt, behandelaar en indien nodig ouders/verzorgers overlegd. Een goede afstemming hierin met alle betrokkenen vinden wij ontzettend belangrijk.

Het merendeel van team Gouda bestaat uit basispsychologen en GZ-psychologen. Een GZ-psycholoog doet hetzelfde als een basispsycholoog, maar heeft iets meer verantwoordelijkheden. Zo is er altijd een GZ-Psycholoog betrokken bij de behandeling van een basispsycholoog om te kijken en evalueren of de behandeling nog naar tevredenheid en volgens planning verloopt. Wij geven verschillende soorten behandelingen, onderverdeeld in cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling (EMDR) en schematherapie. Veel (aspecten) van deze behandelingen worden ook toegepast in de behandeling van kinderen en jeugdigen. Daarnaast zij wij erg druk met het opstarten van groepsbehandelingen. Op dit moment hebben wij al een groepsbehandeling lopen en deze gaat over het verbeteren van het zelfbeeld, ook wel COMET genoemd.

Tot slot hebben wij ook een aantal vak-therapeuten die vaak een goede aanvulling kunnen geven op een behandeling. Er is een psychomotorische therapeut die psychomotorische therapie (PMT) geeft en een beeldend therapeut die beeldende therapie (BT) geeft. Beide behandelingen kunnen ingezet worden voor heel veel verschillende doelen, zoals het leren opkomen voor jezelf (ruimte innemen, grenzen stellen), emotie-regulatie (als je iets te snel boos of agressief wordt), concentratieproblemen, bij het (te veel) onderdrukken van emoties, lichamelijke spanningen of gevoelens van futloosheid.

Je kunt je bij ons aanmelden met een verwijsbrief van de huisarts of andere specialist. Een verwijsbrief is belangrijk om je behandeling vergoed te krijgen. Wij hebben op dit moment een korte wachtlijst wat betekent dat je redelijk snel geholpen kunt worden, of goed doorverwezen indien wij niet de geschikte behandeling voor je kunnen bieden. Wel hangt dit af van je verzekeraar, wij hebben niet met alle verzekeraars een contract, zie hiervoor ook https://www.depraktischeggz.nl/tarieven/. Wij adviseren om voorafgaand aan de aanmelding even contact met ons op te nemen om te controleren of je behandeling bij ons vergoed wordt.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie, vaak afgekort als CGT,  is onderverdeeld in cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie richt zich op de invloed van onze gedachten en overtuigingen op onze gevoelens. Als je (belangrijke) gebeurtenissen een negatieve betekenis geeft of er negatieve conclusies aan verbindt, dan heeft dit vaak ook een negatieve invloed op je gevoelens. Op deze manier kan je je erg somber, verdrietig of angstig gaan voelen. Je gevoelens hebben ook veel invloed op je gedrag, de dingen die je doet en niet doet. Het is daarom belangrijk tijdens cognitieve therapie om negatieve gedachten en overtuigingen goed in kaart te brengen. Hierna is dan aan de therapeut en de cliënt om samen te onderzoeken of deze wel echt kloppen, hier zijn verschillende specifieke cognitieve oefeningen voor. Vaak komen we er dan achter dat deze gedachten en overtuigingen niet helemaal kloppen en passen we deze in de behandeling aan naar meer realistische gedachten en overtuigingen. Hierdoor kunnen we onze gevoelens ook veranderen waardoor we deze minder negatief ervaren en dit heeft dan weer een goede invloed op ons gedrag.

Gedragstherapie richt zich op het gedrag wat problemen oplevert in het dagelijks leven. Andersom is het namelijk ook zo dat gedrag veel invloed heeft op je gevoelens. Als je bijvoorbeeld heel vaak thuis zit omdat je het eng vindt om onder de mensen te komen, dan kun je je erg eenzaam en afgesloten gaan voelen van je eigen omgeving. Daarnaast versterk je vaak ook nog de angst. Binnen de gedragstherapie wordt eerst het gedrag dat voor problemen zorgt of problemen verergert in kaart gebracht. Vervolgens wordt er m.b.v. verschillende gedragsmatige technieken een plan gemaakt om het gedrag zo aan te passen dat het niet meer tot problemen leidt. Zowel het in kaart brengen van het problematische gedrag alsook het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en behandelaar samen in goed overleg.

Cognitieve gedragstherapie kan dus de manier van denken beïnvloeden, maar ook het gedrag. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op het gedrag. Vaak wordt een combinatie van beide gebruikt tijdens de behandeling.

Traumabehandeling (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Ook kunnen andere erg nare ervaringen die niet voldoen aan de criteria van een trauma, met EMDR behandeld worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan pestervaringen, nare werkervaringen, onverwerkte rouwproblemen of fysieke mishandeling. Eigenlijk kan bijna elke nare ervaring die spanning geeft bij het ophalen van de herinnering behandeld worden, mits dit natuurlijk past binnen het behandelplan dat samen met de cliënt wordt opgesteld. Er zijn wel wat criteria verbonden om met EMDR behandeling te kunnen starten en deze zullen voorafgaand aan de behandeling goed uitgevraagd worden. Voorafgaand aan de EMDR behandeling wordt iedereen zo uitgebreid mogelijk geïnformeerd over hoe de behandeling werkt en wat je kunt verwachten. Voor meer informatie over EMDR kun je ook alvast kijken op www.EMDR.nl

Schematherapie

Schematherapie is een psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten. Schematherapie helpt om de oorsprong van hardnekkige patronen in het denken, voelen en in het gedrag te doorgronden en te veranderen. Ddeze patronen worden ook wel schema’s genoemd. Als bijvoorbeeld gebeurtenissen altijd eenzijdig en vervormd geïnterpreteerd worden, leidt dit tot structurele problemen in je gevoelsleven en in je gedrag en dit geeft vaak veel klachten. Deze zogeheten misinterpretatie van gebeurtenissen komt voort uit schema’s die al op jonge leeftijd zijn ontwikkeld als gevolg van vaak meerdere schadelijke ervaringen en verder zijn bestendigd op latere leeftijd. Het doel van schematherapie is om deze schema’s te controleren zodat zij niet meer leidend zijn in de interpretatie van gebeurtenissen waardoor je op een meer gezonde en helpende manier betekenis kan geven aan de wereld om je heen. Graag leggen we je in de behandeling meer uit over schematherapie als deze behandeling geschikt lijkt. Voor meer informatie kun je ook alvast kijken op www.schematherapie.nl

COMET

COMET staat voor Competative Memory Training en is erop gericht om een meer positief zelfbeeld te ontwikkelen. Samen met je behandelaar ontdek je opnieuw wat je sterke punten zijn en werk je aan het verbeteren van je zelfbeeld. Hiervoor worden verschillende technieken uit de cognitieve gedragstherapie gecombineerd. COMET is een praktische behandeling en staat erg in het teken van doen. Er zijn wel wat criteria om mee te kunnen doen aan deze COMET groep en deze zullen goed uitgevraagd worden voordat je start met de groep.

Psychomotorische therapie (PMT)

In PMT staat lichaamsbeleving en beweging centraal. Door sport en spel of lichaams-georiënteerde oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist bewust stil bij ervaringen. Op deze manier leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. De Behandeling vindt plaats in een grote zolderruimte waar genoeg plaats is voor spel en sport. Kijk voor meer informatie op https://www.vaktherapie.nl/psychomotorische-therapie

Beeldende therapie (BT)

In BT wordt methodisch gewerkt met gerichte behandeling met beeldende materialen, zoals schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. Tijdens dat proces doe je fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan BT is dat het werkstuk dat je maakt concreet is. Je kunt het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. BT wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert je met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie. Kijk voor meer informatie op https://www.vaktherapie.nl/beeldende-therapie