VERWIJZERS

Download hier het standaard verwijsformat voor verwijzers Gouda

 

Download hier het standaard verwijsformat voor verwijzers Zoetermeer

“Calamiteitenmelding verwijzers COVID-19”

Onze psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandeling in de BGGZ en SGGZ voor jeugdigen, hun systeem, en voor volwassenen vindt ook in deze crisistijd doorgang, zoals u het van ons gewend bent: korte wachttijden en rekening houdend met uw zorgvraag.

Verwijzingen verlopen volgens normaal protocol via ZorgDomein of per fax.  Inhoudelijke afstemming over de verwijzing kan plaatsvinden met de manager van de betreffende locatie. Te bereiken van 09.00 uur tot 17.00 uur via ons algemeen telefoonnummer  085 273 58 57. In het keuzemenu kunt u de gewenste locatie selecteren.

Diagnostiek en behandeling vinden gedurende COVID-19  conform de maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen (www.rivm.nl)- plaats door middel van EHealth en beeldbellen. De mogelijkheden en wensen van de cliënt worden zoveel als mogelijk hierin meegenomen.

U kunt ook een verwijzing per fax, post of e-mail aan ons sturen. Ook werken wij met ZorgDomein.

De Praktische GGZ biedt diagnostiek en psychologische en/ of psychiatrische behandeling aan kinderen, jeugdigen en aan volwassenen in een ambulant en vrijwillig kader. Als onderdeel van de behandeling bieden we tevens psychomotore therapie en beeldende therapie aan door erkende vaktherapeuten.

Ons therapie-aanbod is evidence based en conform de laatste wetenschappelijke inzichten.

Het brede aanbod aan therapieën en de aanwezige deskundigheid maakt dat wij snel de juiste zorg kunnen bieden.

Of het nu gaat om een traumabehandeling bij volwassenen of het verrichten van psychodiagnostiek naar Autisme en/ of ADHD bij kinderen/ jeugdigen, bij de Praktische GGZ bent u aan het juiste adres.

U kunt de verwijzing faxen, dan wel per post versturen (zie contactgegevens). Een standaard format verwijsbrief kunt op deze pagina downloaden.

 

 

 

C

Voor wie niet

Door de laagdrempeligheid die wij voorstaan kunnen we helaas niet iedereen helpen. Contra-indicaties voor onze tweedelijns poliklinische behandeling zijn: ernstige verslavingsproblematiek; crisisgevoelige problematiek, waaronder agressie en suïcidaliteit; een psychotische stoornis; niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ voorop staande somatische problematiek; een bij eerder onderzoek al vastgestelde ernstige verstandelijke beperking.

Bij jeugdigen geldt tevens dat indien er sprake is van vechtscheidingsproblematiek, wij eerst mediation en/of een ‘kinderen uit de knel’-traject adviseren.

 

Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bij twijfel of u met uw problematiek aan het juiste adres voor behandeling bent, kunt u contact met ons opnemen.