De Praktische GGZ is voortgekomen uit de Praktische Jeugdzorg Zoetermeer dat in 2012 is opgericht door Sander Markerink. Dienstbaar, pragmatisch en met korte lijnen wilde hij jongeren in de regio Haaglanden helpen als zij problemen hadden. Na zijn overlijden in 2014 zette zijn vrouw zijn levenswerk voort. De Praktische Jeugdzorg werd De Praktische GGZ, met naast Jeugdzorg ook Volwassenzorg. De visie bleef hetzelfde, psychische zorg bieden; direct, doeltreffend en dichtbij.