De Praktische GGZ

Aanbod

Heeft u of uw kind last van problemen die het dagelijks leven bemoeilijken? Bijvoorbeeld een aandachtsprobleem, angst, tic of dwangneurose? Merkt u dat deze problemen in de weg staan van school, werk, relaties of vriendschappen? Komt u er niet meer zelf uit? De Praktische GGZ biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen op verschillende gebieden.

Voor wie niet?

Door de laagdrempeligheid die wij voorstaan kunnen we helaas niet iedereen helpen. Indien u met verslavingsproblematiek, suïcidaliteit, ernstige agressieproblematiek, een psychotische stoornis en/of een door onderzoek vastgestelde verstandelijke (leer)beperking (IQ < 70) te maken heeft bestaat de kans dat wij niet voldoende toegerust zijn voor uw hulpvraag. Indien u verwikkeld bent in een vechtscheiding adviseren wij eerst hulp te zoeken middels mediation of een gespecialiseerd programma, zodat we na het doorlopen hiervan uw kind kunnen helpen. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.